Regulamin wynajmu pokoi i pobytu w obiekcie Dom Przy Plaży w Skorzęcinie

1. Pokoje w obiekcie wczasowym Dom Przy Plaży wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją telefoniczną.
2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku na konto bankowe w ciągu 7 dni od dnia telefonicznej rezerwacji. Wpłata zadatku oznacza, iż klient akceptuje regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte
3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji
4. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.
5. Goście Domu Przy Plaży zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Ilość osób zakwaterowanych nie może przekraczać ilości osób wskazanych przez najemcę podczas dokonywania rezerwacji.
6. Należność za cały pobyt jest regulowana gotówką w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji lub skrócenia pobytu przez klienta
7. W obiekcie wczasowym Dom Przy Plaży oraz na terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
8. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze właścicielowi obiektu.
9. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w obiekcie wczasowym Dom Przy Plaży.
10. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w pokoju mienie a także za pozostawiony przy obiekcie samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez możliwości zwrotu opłaty za pobyt.
12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
13. Goście są zobowiązani zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
14. Po otrzymaniu klucza od pokoju, należy sprawdzić ewentualne braki lub uszkodzenia oraz zgłosić to niezwłocznie właścicielowi obiektu, bowiem za braki i uszkodzenia odpowiedzialność ponosi aktualny użytkownik.
15. Właściciel w dniu przyjazdu może zażądać wpłaty kaucji na poczet ewentualnych szkód. Kaucja zostanie zwrócona przy zdaniu pokoju lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez klienta.
16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.

Rekreacja

Rekreacja

Słońce i plaża

Słońce i plaża

Relaks

Relaks