Regulamin wynajmu pokoi i pobytu w obiekcie Dom Przy Plaży w Skorzęcinie

 1. Pokoje w obiekcie wczasowym Dom Przy Plaży wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 2. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Goście Domu Przy Plaży zobowiązani są do dokonania meldunku niezwłocznie po przyjeździe.
 4. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 5. W obiekcie wczasowym Dom Przy Plaży oraz na terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 6. Goście zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze właścicielowi obiektu.
 7. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w obiekcie wczasowym Dom Przy Plaży.
 8. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony przy obiekcie samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 9. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 11. Goście są zobowiązani zawiadomić właścicieli o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Właściciel w dniu przyjazdu może zażądać wpłaty kaucji na poczet ewentualnych szkód.
 13. W przypadku wcześniejszego odwołania rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
Rekreacja

Rekreacja

Słońce i plaża

Słońce i plaża

Relaks

Relaks